Seyster College

praktijkonderwijs

Op het Seyster College garanderen we kleinschalig onderwijs waarin de leerling gekend en erkend wordt.

Vanuit de relatie met ouders en leerling leveren we maatwerk. We hebben twee locaties. Op de hoofdvestiging aan de Bergweg zitten onze leerlingen van de eerste twee leerjaren. Het accent ligt hier op kennismaking met het voortgezet onderwijs en zelfredzaamheid. Op de locatie in Kerckebosch hebben we onze bovenbouw. Hier ligt het accent op de arbeidstoeleiding. Vanuit onze uitgangspunten ‘ondernemerschap’ en ‘levensecht leren’ werken we aan ons doel: iedere jongere een passende baan.

Seyster College

Onderwijstypen:
praktijkonderwijs
Directeur:
dhr. H. Van den Boorn (a.i.)
Aantal leerlingen:
205
Aantal medewerkers:
42
Adres:
  • Bergweg 97
  • 3707 AC Zeist
  • (030) 6954617
Contactpersoon:

Verbinding met Opleidingsschool CVOG

In het praktijkonderwijs is goed klassenmanagement erg belangrijk, omdat de begeleidingsbehoefte van de leerlingen zeer divers is. De kunst is daarop goed in te spelen zodat alle jongeren optimaal tot leren komen. Dit vraagt grote didactische en pedagogische vaardigheden van de docent.

Kennismaken met het praktijkonderwijs is daarom een verrijking voor jou als docent-in-opleiding als je meer wil weten over het werken vanuit de relatie met leerlingen, het ontwikkelen van een veilig pedagogisch klimaat in de klas en het doorzien en ontwikkelen van een leerstrategie bij de leerlingen.

“Wat het stagelopen op het SC zo leuk maakt, is dat ik me hier heel snel op mijn gemak voelde en dat naast de lesinhoud, de band met de leerlingen geweldig is.”

Stageplaatsen

{{ column | capitalize }}
{{ school }} {{ vak }} {{ soort }} {{ jaar }} {{ overig }}
School
{{ school }}
Vak
{{ vak }}
Soort
{{ soort }}
Jaar
{{ jaar }} Overig
{{ overig }}
Er zijn momenteel geen resultaten.