Beukenrode Onderwijs

Beukenrode is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs

Wij hebben onze eigen ideeën over de resultaten die we met leerlingen willen bereiken.

Beukenrode Onderwijs is een unieke school met een uniek klimaat voor opleiden en opvoeden. Elke leerling die gedragsmatig vastgelopen is op een “gewone” school, krijgt hier een (soms zelfs laatste) kans om een opleiding te starten, te vervolgen of af te maken. Het “speciale” van onze school is een leerling – met zijn of haar problematiek – toch zodanige ‘tools’ te geven dat hij of zij kan werken aan een diplomagerichte opleiding of op z’n minst via een praktische arbeidsmarktgerichte opleiding met stage(s) een plek te verwerven in de maatschappij.

Beukenrode Onderwijs

Onderwijstypen:
Speciaal onderwijs
Directeur:
dhr. W. Schnoor
Aantal leerlingen:
126 (01 juli 2020)
Aantal medewerkers:
40
Adres:
  • Beukenrodelaan 2c
  • 3940 AA Doorn
  • 0343 - 413 883
Contactpersoon:

Verbinding met Opleidingsschool CVOG

Stage lopen op Beukenrode Onderwijs kan op twee manieren. Je kunt als stamgroep-docent ingezet worden, dan geef je bijna alle vakken aan één klas in de onderbouw (klas 1 en 2). Of je gaat aan de slag als vakdocent in de boven- bouw (klas 3 en 4). Je neemt ook deel aan twee (de)briefingsmomenten zodat je op de hoogte bent van wat er die dag gaat spelen en wat gespeeld heeft.