Over ons

We werken samen aan het opleiden en begeleiden van docenten. Die van nu én die van morgen.

Wie zijn we?

Onze Opleidingsschool CVO Groep Zuidoost-Utrecht (OZU) is opgericht in schooljaar 2015/2016. Het is een samenwerkingsverband tussen zes scholen: Christelijk College Zeist, Christelijk Lyceum Zeist, Seyster College, Revius Lyceum Doorn, Revius Lyceum Wijk bij Duurstede en Beukenrode Onderwijs. De scholen zijn organisatorisch gebundeld in de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Zuidoost-Utrecht, kortweg de CVO Groep. De partners zijn: de Hogeschool Utrecht,  de Universiteit Utrecht en de HAN-ALO.  We werken samen aan het opleiden en begeleiden van toekomstige en zittende docenten.

Wat doen we?

Wij hebben in gezamenlijkheid een opleidingsprogramma samengesteld waarin we aandacht hebben voor de volle breedte van het docentschap. Dat betekent dus meer dan alleen het leren overbrengen van jouw vak aan de leerlingen (kwalificatie). We staan ook stil bij de thema’s ‘persoonsvorming’ en ‘socialisatie’. In onze opleidingskalender zie je wat we wanneer doen. Werkplekleren binnen de OZU betekent dat je je actief inzet tijdens deze bijeenkomsten, zodat we met en van elkaar kunnen leren.

https://www.opleidingsschoolcvog.nl/wp-content/uploads/Studentenversie-Opleidingskalender-OZU-2019-2020-Sheet1-2.pdf

Videoverslag themabijeenkomst Opleidingsschool CVOG

Deze clip geeft een mooi inkijkje in hoe wij een theatergezelschap inzetten om onze studenten te laten oefenen met situaties die zich in de klas kunnen voordoen. Hoe ga je om met weerstand, telefoontjes, social media, hoe voer je een moeilijk en persoonlijk gesprek. Door te kijken, mee te spelen, feedback te geven en te ontvangen, hebben we gezamenlijk een uiterst leerzame ochtend neergezet.

 

Waarvoor staan we?

We werken aan de duurzame en brede ontwikkeling van onze (toekomstige) docenten en de organisaties waarin zij werken. Hierbij hebben we respect voor de christelijke identiteit en het karakter van de betrokken organisaties en individuen.

Vanuit ons partnerschap werken we samen aan kwaliteit en leiden we samen op zodat wij altijd de best opgeleide professionals het onderwijs aan onze leerlingen laten verzorgen.

Belangrijk vinden wij daarin de wederkerigheid tussen alle betrokkenen. Doordat we gezamenlijk optrekken en onze kennis en ervaring delen, leren we van en met elkaar. Dat betekent dat we constant in ontwikkeling zijn en dus verder komen. Dit wordt dan ook verwoord in ons motto: ‘Leren doen we samen!’

Een beeld dat goed bij ons past is dat van een vloot: een aantal grote en kleine schepen dat alle zeilen bijzet en gezamenlijk onderweg is, met een duidelijk koers, daarbij gebruikmakend van elkaars expertise en ervaring. Zo komen we gezamenlijk verder. Vanuit dat idee hebben we ons logo ontwikkeld.

Opleidingsschool CVOG

Leren doen we samen!

Waarvoor gaan we?

Binnen de OZU geven we samen vorm aan het opleiden en professionaliseren van aankomende en zittende docenten. De opleiding, begeleiding en professionalisering gebeurt zowel op de werkplek als op het instituut. We bieden de studenten een brede leercontext waarin verscheidenheid en wederkerigheid centraal staan. Daarnaast zijn wij ervan overtuigd dat professionalisering zo breed mogelijk geïnterpreteerd moet worden: we leiden professionals op die niet alleen uitstekend gekwalificeerd zijn, maar ook de breedte van het onderwijsveld kennen en stevig in hun schoenen staan.

Een brede leercontext

We zijn trots op de verscheidenheid aan scholen die we te bieden hebben. Die verscheidenheid zetten we heel bewust in voor de professionalisering van onze studenten: het is een van de twee pijlers onder onze brede leercontext. De tweede pijler is wederkerigheid: leren van en met elkaar.

Verscheidenheid

We hechten veel waarde aan de eigenheid van de instituten en de scholen; die verscheidenheid verrijkt de eenheid binnen onze samenwerking. Binnen de OZU bieden wij de studenten zo een rijke en brede leercontext, ook in niveau: van tweetalig gymnasium tot praktijkonderwijs. Studenten kunnen hierdoor afwisselende stages lopen binnen de OZU tijdens hun studie. Door OZU-brede themabijeenkomsten te organiseren op verschillende locaties, bieden we de studenten de mogelijkheid kennis te maken met de eigenheid van de scholen.

Wederkerigheid

De actieve deelname van (toekomstige) docenten aan het schoolleven in de breedste zin van het woord stimuleert het leren binnen de school. De werkplekbegeleiders dagen de studenten uit om bij de vragen uit hun leerwerkplan telkens een koppeling te maken tussen de theorie en de praktijk. Op deze wijze draagt het leren van de studenten ook bij aan verdere ontwikkeling van de school, medewerkers en instituten. Cruciaal daarbij is dat alle betrokkenen partijen een onderzoekende en reflecterende attitude hebben of ontwikkelen. Bovendien krijgen studenten de kans om andere studenten te ontmoeten en met en van hen te leren. We maken gebruik van elkaars kennis en kunde tijdens themabijeenkomsten en intervisiebijeenkomsten, maar ook bijvoorbeeld tijdens WB-trainingen en werkgroepbijeenkomsten.

Een brede professional

Binnen de contextrijke werkplek, op school, definiëren we in overleg met de opleiding en de student leerzame activiteiten waaraan studenten deelnemen. Dit gaat verder dan alleen het leren lesgeven. We hebben naast de curricula van de instituten een opleidingsprogramma opgesteld waarmee we de brede opleiding vormgeven. We leiden in gezamenlijkheid studenten op tot startbekwame medewerkers, die met (bijna) alle facetten van het docentenbestaan hebben kennisgemaakt.

Kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming

Opleiden in de school levert zo een bijdrage aan de opleiding van startbekwame leraren die competent zijn op het gebied van vakinhoud, pedagogiek en didactiek, maar evenzeer beschikken over sociale, communicatieve en reflectieve vaardigheden. Wij werken vanuit het idee dat we docenten niet alleen moeten ondersteunen in hun kwalificatie, maar ook een bijdrage moeten leveren aan hun beroepssocialisatie en persoonsvorming. Dit doen we door in ons curriculum bijvoorbeeld aandacht te besteden aan de leraar als pedagoog en didacticus, omgaan met pestgedrag en oudergesprekstraining. Maar studenten krijgen ook sollicitatietraining en maken kennis met de vakbond en onderwijscoöperatie.

Studeer je aan de HU, UU, of HAN-ALO?

Klik op onderstaande links voor onze OZU-stagegids, studiegidsen van de instituten, lesbeoordelingsformulieren en handleidingen.

AVG en de OZU

Wanneer studenten in het belang van hun studie materiaal verzamelen of maken waarop leerlingen maar ook collega’s direct of indirect te herleiden zijn, is dit aan een aantal regels gebonden:

  • Alles mag MITS het materiaal binnen de CVO- scholen blijft. Hier mag het ook opgeslagen worden.
  • Materiaal mag alleen gedeeld worden met de opleiding als dit in het belang is van van de student m.b.t. de beoordeling.
  • Het materiaal mag NIET door de opleiding bewaard worden. Na beoordeling moet het vernietigd worden. ? Materiaal dat geanonimiseerd is mag wel opgeslagen worden.
  • Materiaal mag alleen door de directe beoordelaar van de student bekeken worden en mag alleen binnen de CVO-scholen bewaard worden.
  • Enig materiaal verspreiden via sociale media, waaronder ook via whatsapp, is te allen tijde verboden. Ook links naar youtubefilmpjes zijn verboden.

Bij twijfel graag contact opnemen met Monique van Brandwijk via: onderzoekscoordinator@gmail.com

INSTITUTEN