Onderzoek

Onderzoek binnen de OZU

Binnen de OZU is bij aanvang van schooljaar 2019/2029 per school een onderzoekscoördinator (OC) aangesteld.De OC is bij alle plenaire bijeenkomsten waar studenten bij betrokken zijn om zo ‘zichtbaar en aanspreekbaar’ te zijn. De OC stelt zich voor bij de startbijeenkomsten op de scholen aan het begin van het schooljaar.

‘Makelaar’

De OC inventariseert bij de schoolleiders en secties welke onderzoeksvragen zij hebben en fungeert als ‘makelaar’ tussen de school als opdrachtgever en de student. De OC overlegt elke schoolperiode met de instituutsopleiders over de voortgang van de studenten met betrekking tot het uitvoeren van de onderzoeksopdrachten. De OC communiceert door het plaatsen van updates in de wekelijkse schoolbulletins, op de OZU site en rechtstreeks naar betrokkenen.

Onderzoeksprijs

Om de studenten te enthousiasmeren reiken we jaarlijks de ‘OZU onderzoekstalentprijs’ uit. Dit is een geldprijs voor die studenten die het beste en ook het meest relevante onderzoek gedaan hebben. Een onderzoekende houding bij schoolleiders, docenten en studenten moet o.a. door het zichtbaar maken van wat er op onderzoeksgebied gebeurt vanzelfsprekend worden, waardoor onderzoek zoveel mogelijk een concrete meerwaarde krijgt voor onze organisaties. Klik hier voor een videoverslag van een van onze onderzoeksconferenties.

Genomineerde en prijswinnende onderzoeken

Hieronder vind je per jaar de onderzoeken die zijn gepresenteerd tijdens onze OZU-onderzoeksconferentie. Elk jaar beoordeelt een vakkundige jury de inzendingen en bepaalt welke studenten de onderzoeksprijzen mee naar huis nemen.

Onderzoeken 2019-2020

Hier vind je enkele onderzoeksverslagen die zijn gepresenteerd tijdens de OZU-onderzoeksconferentie in 2018.

Moni Kovács (CLZ) deed onderzoek naar zelfregulatie bij leerlingen. Zij won hiermee de eerste prijs dit jaar. Hieronder twee links naar haar onderzoek.

https://www.opleidingsschoolcvog.nl/wp-content/uploads/2020/10/Appendix_3_Product_Manual.pdf

https://www.opleidingsschoolcvog.nl/wp-content/uploads/2020/10/Research-portfolio.pdf

Martyna Bussler (RD) won de derde prijs met haar onderzoeksproduct: een lessenserie en toetsing over statistiek. 

https://www.opleidingsschoolcvog.nl/wp-content/uploads/2020/10/Vwo-toelichting-voor-de-docent.pdf

Onderzoeken 2018-2019

Hier vind je enkele onderzoeksverslagen die zijn gepresenteerd tijdens de OZU-onderzoeksconferentie in 2019.

Fatima el Ouazizi en Roald Bakker, studenten van Revius Wijk zijn de winnaars van de eerste prijs op onze OZU-onderzoeksconferentie.

Uit het juryrapport: “Fatima en Roald hebben zich verdiept in hoe je leerlingen kunt helpen om een duidelijker en beter leesbaar handschrift te verkrijgen. Het onderzoek is uitgevoerd in de onderbouw van het VWO. De onderzoeksvraag en het geschetste probleem zijn helder en duidelijk verwoord. We prijzen de manier waarop het beroepsproduct is vormgegeven. De workshop en het spoorboekje als product  zijn goed toe te passen in mentor- en studielessen en op alle niveaus inzetbaar. Het is een beroepsproduct dat vele snaren raakt die van belang zijn voor de ontwikkeling van de leerling.”

Klik hier voor de link naar hun beroepsproduct.

Max Edelbroek, Ruben van der Veen en Tim Jager, studenten van Revius Doorn hebben een onderzoek gedaan rondom faalangst in de klas en wonnen hiermee de tweede prijs dit jaar.

Uit het juryrapport: “De jury vindt het een relevante onderzoeksvraag, het probleem wordt duidelijk geschetst. Wat betreft originaliteit qua onderwerp en uitwerking geeft de jury alle lof. De boekenlegger is makkelijk te gebruiken en goed gevonden als hulpmiddel ter ondersteuning in de lessen. Een tip van de jury is om daar minder tekst op te zetten.”

Kijk hier voor de ontworpen boekenlegger.

Anouk Vos, universitair student van het CLZ deed onderzoek naar Nieuw Tweetalig Havo-Atheneum op CLZ. Zij won de derde prijs dit jaar.

Uit het juryrapport: “Het CLZ heeft een nieuw programma waarin de brugklas HAVO/VWO TTO krijgt. Anouk heeft een evaluerend onderzoek gedaan op het gebied van hoe leerlingen het curriculum van de HAT (Havo en Atheneum Tweetalig) klassen beoordelen en welke aspecten er zouden moeten worden aangepast. De opbouw van het onderzoek en de methodiek die is gebruikt is gedegen uitgevoerd. De aanbevelingen en conclusies zijn helder voor de schoolleiding en docenten die werken binnen deze afdeling.

Klik hier voor het onderzoeksverslag

Onderzoeken 2017-2018

Hier vind je enkele onderzoeksverslagen die zijn gepresenteerd tijdens de OZU-onderzoeksconferentie in 2018.

Josien Boetje (zie foto) heeft een woordencompetitie gemaakt waarmee woordjes van vreemde talen op een vernieuwende wijze aangeleerd en getoetst worden. Zij heeft in een app een cursus ontwikkeld en een wekelijkse quiz voor leerlingen. Josien won hiermee de eerste prijs tijdens onze conferentie en zij won later ook de landelijke Onderwijs Toptalentprijs in het voortgezet onderwijs. Zij kreeg die prijs uitgereikt door de minister van OC&W. Onderstaande link verwijst naar haar onderzoeksverslag.

https://1drv.ms/b/s!AmrxdSlgxQEkhZVX-uS1h9z8wNcLjQ

Vera Schmatz deed een onderzoek naar: “Leerpleinen inzetten in vwo 2? Ja, graag! Maar hoe?” Vera won hiermee de tweede prijs tijdens de OZU-onderzoeksconferentie. Hieronder de link:

https://www.opleidingsschoolcvog.nl/wp-content/uploads/Onderzoek_Leerpleinen_Vera_Schmatz_Revius_Lyceum.3.pdf

Suzette Obbink won de derde prijs met haar onderzoek naar: “Simulaties in de natuurkundeles”.

https://www.opleidingsschoolcvog.nl/wp-content/uploads/Verslag-PGO2-Suzette-Obbink-3360512.pdf

Joska Berg was een van de genomineerden met haar “inventarisatie van de strategieën die ervaren docenten van het Christelijk Lyceum Zeist inzetten om het niveau van leerlingen te diagnosticeren.”

https://www.opleidingsschoolcvog.nl/wp-content/uploads/Berg-J.H.-Verslag-Praktijkgericht-Onderzoek-Blok-2-3113728.pdf

Onderzoeksvragen

Hieronder een lijst met onderzoeksvragen en -thema’s die momenteel spelen op onze scholen:

REVIUS DOORN

Duits:

 • Inzetten van principe ‘doeltaal-voertaal’ in de les
 • Woordenschatoefeningen ter voorbereiding op Taaldorp
 • Basiswoordenschat onderbouw/ schooltaalwoorden en hoe laten we deze steeds terugkomen

Natuurkunde:

 • Vervolg op de cursus excel-vaardigheden
 • Meten en modelleren in coach: leerlijn
 • Aansluiting klas 3-4
 • Gamification, bijvoorbeel escaperoom
 • Keuzeopdrachten have 4/5 en V5
 • Beta-excellentopdrachten ontwerpen met nakijkmodel
 • Evaluatieinstrumenten bij opdrachten
 • Toetsenbank die voldoet aan onze criteria en aansluit bij de hoofdstukken

Biologie:

 • RTTI per vak en leerjaar in opeenvolgende leerjaren/
 • Meetinstrument om te determineren

Economie en M&O:

 • Oorzaak-gevolgvragen
 • Formatief toetsen
 • Examenvoorbereiding
 • Keuzeproces voor de keuze economie en M&O

Scheikunde:

 • Manieren van formatief toetsen
 • Gebruik I-pad en verschillen onder- en bovenbouw
 • Gamafication

Wiskunde:

 • Vakoverstijgende rekenkaart
 • Een triviant maken

Generiek:

 • Mentorlessen: begeleiding sterke en zwakke punten

SEYSTER COLLEGE

 • ICT opdrachten bij de methode Nederlands
 • ICT huiswerkopdrachten bij praktijkvakken
 • ICT huiswerkopdrachten voor jaar 1
 • Oefeningen voor het trainen van het werkgeheugen
 • Leerlijn Mens en Maatschappij
 • Studievaardigheden m.b.t. executive functies: leerlijn
 • Leerlijn sociale vaardigheden
 • Eises voor een IOP gesprek
 • Wat hebben leerlingen vanuit het praktijkonderwijs nodig om tot een zo’n optimaal niveau van functionele geletterheid te komen? En hoe bereiken we dat dan? Hulpmiddelen, leerlijn, etc
 • Wat heeft een leerling nodig om succesvol uit te stromen naar de maatschappij VANUIT DE LLN EN OUDERS gezien

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST:

 • Nut van huiswerk gerelateerd aan werkdruk die de ll ervaart
 • Nut van huiswerk voor leerling en docent: komt dit wel overeen?
 • Motivatie havo 4-leerlingen
 • Doorstroom vmbo-t?? havo 4: succesfactoren
 • Handout ‘Plannen” voor de brugklas.Kort maar krachtig.
 • Het werken met basisschoolbezoekers ivm aanmelding + tijdpad met activiteiten.
 • De ouderparticipatie en leerlingparticipatie LOB (decanaat) Werken de lesprogramma’s zie wij gebruiken zoals Yubu? Of zijn er andere programma’s. Veld en Literatuuronderzoek.
 • Leesbevorderingsprojecten ook bij andere vakken. Hoe kan je lezen bevorderen/ vakoverstijgend. Zodat de lln snappen dat het bij elk vak van belang is.
 • Cursus fijne motorische remedial teaching: ontwikkelen en uitvoeren
 • Kleine lessenserie programmeren (robotica) onderbouw en bovenbouw?naschoolse activiteit.
 • Misschien dat studenten iets zouden kunnen uitzoeken over de motieven van leerlingen om al dan niet te kiezen voor de Alfa Academie.
 • Wanneer is die in de ogen van leerlingen interessant? Wat is er nodig om hen nieuwsgierig te maken naar de inhoud?

CHRISTELIJK COLLEGE ZEIST:

 • Hoe kun je binnen het CCZ onderzoekend leren van tamelijk docent gestuurd stapsgewijs uitbouwen tot onderzoekend leren onder eigen regie?
 • Aan welke eisen dient een methode te voldoen die de digitale geletterdheid verhoogt binnen het CCZ?
 • Hoe kunnen  leerlingen van het CCZ hun leerproces en -product in kaart brengen en zelf bijsturen met een assessment-instrument?
 • Hoe kun je gamification invoeren binnen het CCZ om zo spelenderwijs het eigen leren te sturen?
 • Het activerend inzetten van de Ipad op het Christelijk College Zeist. – Student: Thom van der Linden ( LIO )

AVG en de OZU

Wanneer studenten in het belang van hun studie materiaal verzamelen of maken waarop leerlingen maar ook collega’s direct of indirect te herleiden zijn, is dit aan een aantal regels gebonden:

-Alles mag MITS het materiaal binnen de CVO- scholen blijft. Hier mag het ook opgeslagen worden.

-Materiaal mag alleen gedeeld worden met de opleiding als dit in het belang is van van de student m.b.t. de beoordeling.

-Het materiaal mag NIET door de opleiding bewaard worden. Na beoordeling moet het vernietigd worden. ? Materiaal dat geanonimiseerd is mag wel opgeslagen worden.

-Materiaal mag alleen door de directe beoordelaar van de student bekeken worden en mag alleen binnen de CVO-scholen bewaard worden.

-Enig materiaal verspreiden via sociale media, waaronder ook via whatsapp, is te allen tijde verboden. Ook links naar youtubefilmpjes zijn verboden.