Interactief forumtheater over klassenmanagement

Afgelopen woensdag werden wij, stagiaires uit de OZU-scholen, uitgenodigd om een themabijeenkomst bij te wonen over klassenmanagement. De bijeenkomst vond ik soms confronterend, leerzaam, interessant en ook grappig. De twee uur durende themabijeenkomst vloog ook echt voorbij.

Om het ijs te breken kregen wij meteen een opdracht: opstaan, een kwart draaien, en de schouders los masseren van de persoon achter wie je stond. Na 1 minuut omdraaien en de schouders van de persoon aan de andere kant masseren terwijl je ook gemasseerd werd, heerlijk!

Vijf acteurs gingen vervolgens een scene spelen van een klassensituatie die voor ons herkenbaar kon zijn. In de gespeelde scene maakte de docent allerlei ‘fouten’ die wij, (aankomende) docenten allemaal herkennen of nog misschien zullen mee maken. De situatie ging om een docente die te laat en gehaast aankwam in haar lokaal waarin de leerlingen al zaten. De leerlingen waren mondig of verlegen, zij waren verschillend van elkaar, een enkelen waren reactief en kritisch op de docente, anderen reageerden vooral op elkaar. Na een tijdje is de situatie gestopt en werden wij aan het denken en aan het werk gezet. Wat kon anders in de gespeelde situatie? Wat kon beter? En hoe? Waarom? En wie van ons durfde de scene opnieuw te spelen? Dappere en bekwame medestagiaires zijn opgestaan om bepaalde momenten te herspelen, te kneden, om het contact met de leerlingen te maken en niet te verliezen door naar hen te luisteren zonder te veel ruimte te geven, de docent moet tenslotte wel de touwtjes in handen hebben.

We mochten daarna casussen inbrengen die dan door de vijf acteurs werden na gespeeld. Wat doe je als een leerling een ander discrimineert? is een casus die mij is bijgebleven. Ik werd daardoor gedwongen mij in een onprettige situatie te verplaatsen. Twee medestagiaires hebben de scene verbeterd, zij hebben geoefend om hun eigen normen en waarden in combinatie met het beleid van de school op leerlingen die misplaatste opmerkingen maken, vast te houden en adequaat op te treden. Als docenten vond ik ze kalm, respectvol en vasthoudend. Leerzaam en knap!

Aan het eind kregen wij de vraag wat neem je mee, wat heb ik geleerd uit deze themabijeenkomst? Voor mij is dat ik niet altijd consequent hoef te zijn, en dat blijkbaar de houding van een docent 80% is wat wie hij is, en slechts 20% van wat hij/zij zegt! Klassenmanagement is een veilig klimaat cree?ren, jezelf durven zijn terwijl je de touwtjes in handen houdt.

Alexandra Suringar, 2de jaars student Frans – december 2018