Beroepsbeeld

Met het beroepsbeeld geven wij aan waar onze opleiding op is gericht. We leren je werken en we begeleiden je vanuit onze drie kernwaarden: betrokken, bevlogen en bekwaam

Betrokken

  • Betrokken zijn betekent dat wij betrokken zijn bij jouw ontwikkeling. Daarom begeleiden we je intensief, zowel persoonlijk als in een leernetwerk met andere studenten. Onze school- en instituutsopleiders en werkplekbegeleiders gaan ervoor om jou de best mogelijke opleiding te bieden.
  • Betrokken zijn gaat verder dan alleen onze begeleiding. We willen jou laten zien hoe mooi het onderwijsveld is. Dit betekent dat we je kennis laten maken met verschillende onderwijstypen, van praktijkonderwijs tot aan (tweetalig) gymnasium en voortgezet speciaal onderwijs. Bij ons word je opgeleid in een brede leercontext.
  • Tenslotte leiden we je op tot een betrokken (aankomende) collega, zowel in als buiten je school en natuurlijk vooral bij je leerlingen. Je leert bij ons dan ook vaardigheden zoals samenwerken, een coachende houding en feedback geven vanuit betrokkenheid.

 

Bevlogen

Bij ons word je begeleid door bevlogen collega’s met passie voor onderwijs. Zij denken en werken graag met je mee aan oplossingen voor vraagstukken die je tegenkomt in de lespraktijk.

Verder geloven wij dat je alleen met passie je werk kunt blijven doen als je ook aandacht blijft besteden aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Wij stimuleren tot een leven lang ontwikkelen. Daarin zijn vaardigheden als (zelf)reflectie, autonomie over je leerproces en systematisch werken noodzakelijk. Daarom besteden we daar in onze opleiding veel aandacht aan.

Tenslotte geven we je zicht op mogelijkheden om je verder te ontwikkelen binnen het onderwijsveld. Daarin onderscheiden we vier domeinen.

Bekwaam

Wij leiden leraren op die bekwaam zijn in de drie kernopdrachten van het onderwijs (Biesta, 2015):

  • Kwalificatie – we begeleiden je bij het verwerven van competenties die nodig zijn om een goede leraar te worden.
  • Socialisatie – we leren je wat ‘gebruikelijk’ is binnen de beroepsgroep en leren je deel uitmaken van een groter geheel (een team, school, scholengroep, samenleving).
  • Persoonsvorming – we begeleiden je bij het ontdekken en ontwikkelen van jouw passie en beroepsidentiteit en leren je omgaan met het gegeven dat je altijd (ook) als persoon voor de klas staat.