Basiscursus werkplekbegeleiders in CVO groep

24 februari hebben 16 van onze collega’s met succes se training tot werkplekbegeleider (WP) afgerond.

De werkplekbegeleider is verantwoordelijk voor de begeleiding van de student bij de dagelijkse gang van zaken rondom de stage op school en is daarmee de directe begeleider van student. Bij deze functie horen de volgende taken en verantwoordelijkheden:

. Intakegesprekken

. Bespreekt de leerdoelen en het lesplan

. Geeft feedback

. Overlegt met de schoolleiders en de opleidingsmanager

. Voert voortgangsgesprek en eindgesprek met de student